Friday, October 31, 2008

Kategori dan istilah siri 3

01. Yang tua - TARAGIGI PADANMUKA

02. Yang kena tinggal bini - SUSAHATI BINILARI

03. Yang suka merempit - SAJA CARIMATI

04. Yang Lembab - AYUMI SIPUTBABI

05. Yang suka BERSUMPAH - SAIIFOO BAUKARI


0 OrAnG KompLen: