Tuesday, April 7, 2009

jGn gaDo2

jGn gaDo2 xbaik...Allah xske....

#########==================##############==============################=================

Allah berfirman yang maksud-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat (al-Hujurat: 10)".


==========================================================================================


Ingatlah firman Allah yang bermaksud:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai (ali-'Imran: 103)".


===========================================================================================

0 OrAnG KompLen: